V minulých letech se oční ordinace MUDr. Olgy Látalové přesunula do nových a moderních prostor. V těchto nových prostorech je schopna paní doktorka a zdravotnický personál nabídnout ještě více kvalitní, specializovanou a moderní zdravotní péči, která je v ambulantních podmínkách nadstandardem. Do naší náplně práce patří také rozsáhlé poradenské služby týkající se očních nemocí, jejich včasné diagnostiky a léčby, i možných způsobů jejich prevence. Klademe velký důraz na komplexnost námi poskytované péče.Paní doktorka Olga Látalová je specializovaná odborná lékařka a velmi zkušený lékař ve svém oboru. Více o paní doktorce, její praxi a mnohaletých zkušenostech se dozvíte v sekci o nás.V našem specializovaném lékařském pracovišti poskytujeme tyto služby:

vyšetření na OCT přístroji více informací zde

vyšetření, sledování a léčba pacientů s očním onemocněním (katarakta, glaukom, záněty, refrakční vady a jiné), preventivní kontrolní vyšetření u pacientů s rizikem vzniku očního onemocnění, vyšetření u indikovaných pacientů se systémovým onemocněním (pacienti s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, s endokrinní či autoimunitní chorobou a jinými)

ortoptika
- zabývá se poruchami zrakových funkcí spojených se změnami postavení očí (tj. šilháním-strabismem) a tupozrakostí (amblyopií),poruchy prostorových funkcí (binokularita)
- diagnostika těchto poruch, terapie pomocí komplexních pleopticko-ortoptických cvičení

práce se zrakově postiženými

kontaktologie – kontaktní čočky

zraková edukace

Úzce spolupracujeme s praktickými lékaři i se specializovanými lékaři z jiných oborů, našim pacientům je takto zajištěn komplexní přístup v diagnostice a léčbě jejich onemocnění .Ortoptika Olomouc

Zrakový terapeut Olomouc

Ortoptika Olomouc